Menu Mobile

Serdülőterápia


Serdülőterápia

A serdülők (12-18 év) helyzete az utóbbi évtizedekben megváltozott; az X és Y generációt ma már a Z generáció követi. A serdülő- és ifjúkor a pszichoszociális feladatok megoldását is kívánja a fiataltól, ilyenek: identitás (én-azonosság érzése), nemi hovatartozás, hivatás - választás, a felnőtt kapcsolatok kialakításának a képessége. Ez a legfontosabb, legkritikusabb életkori szakasz, mivel integrálja az előző életszakaszok pozitív és negatív élményeit, tapasztalatait, a fiatal igyekszik megtalálni a saját útját.


Z-generációs fiatalok

Információáradatban élnek, de a szociális készségek terén a serdülő csoportban segíthetünk nekik, mivel a generációs szakadék miatt leginkább a kortársai véleményére hallgatnak. 6 üléses, 24 órás serdülőcsoport indul folyamatosan, havi egy alkalommal, hat, egyenként 240 perces blokkban.

Jelentkezés e-mailben:

Kortárs-segítő csoport

A kortársak szervezett csoportjában lehetőség van a felnőtt szerepek kipróbálására, a hatalmas belső feszültség oldására, az asszertív viselkedés megismerésére, az agresszivitás, dühkitörések csökkentésére és a coping (megküzdés) erősítésére.

Equipment

Rogers-i szemlélet,
én-közlések, relaxációs módszerek és kreatív feladatok, önismereti tapasztalatszerzés, igényszint és motivációk megismerése, fiziológiás és érzelmi, motiváltság, nyitottság, érdeklődés, szerepek kipróbálása és beválás.
Oldott, barátságos légkör.